Karim A. “Dakloos, ’junk’, ’crimineel’, Marokkaan, TBC-lijder en opgespoord… Een vogel voor de kat?

14Jul08

“Ex-gedetineerde met tbc weigert medische hulp”, kopte “Gazet van Antwerpen” op “de één”op de Vlaamse feestdag. “Mogelijk loopt in Antwerpen een ex gedetineerde rond die besmet is met tuberculose”, schreef Stijn de Koninck. “Dit lijkt me een wild verhaal, zegt directeur Engelbert Brebels” van de gevangenis van Merksplas, waar de Marokkaan Karim A. aan de poort gezet werd. Brebels: “Als wij op de hoogte waren van de besmetting, zou die man zonder maatregelen nooit worden vrijgelaten”. Sta ons toe, mijnheer de directeur, uw verklaring in twijfel te trekken. Méér nog, u bent niet eens “schuldig” aan dergelijke toestanden. Uw medewerkers, cipiers, uw collega’s van de sociale dienst hielden meermaals stakingen en acties wegens de onaanvaardbare toestanden in uw inrichting. Dat is niet uw fout, dat is deze van “de politiek”, van een federale overheid die verantwoordelijk is voor de Belgische gevangenissen die herhaaldelijk door internationale instellingen als minderwaardig beoordeeld werden. Inbegrepen een gebrekkige medische omkadering. Niemand die de werkelijkheid kent zal verbaast zijn dat een gevangene met tbc vrijkomt. Een dakloze man die aan een verslavingsziekte lijdt, bovendien.

Tuberculose wordt genezen

Wie de gevangenissen van Leuven, Antwerpen, Merksplas en zelfs de relatief nieuwe vrouwen instelling van Brugge als gedetineerde of bezoeker kent, weet wat er mis is. De bezoekersruimten van Antwerpen en Merksplas zijn bvb niet groter dan een flinke keuken, met afgebladderde muren. Op zich al een mogelijke haard van tbc bacteriën. Daar zit een heel gezelschap bijeen, zonder privacy. Wie “achter glas” iemand wil spreken, wordt in een vies kotje gewrongen. Hygiëne is een eerste voorwaarde om tbc te bestrijden. De gevangenissen, nog al eens uit de 19° eeuw, blinken daar niet in uit. En een gedetineerde die er zijn/haar straf op heeft zitten wordt, als hij/zij niet het geluk heeft door familieleden of vrienden gesteund te worden, moederziel alleen met een paar euro de wijde wereld ingestuurd. Dat is geen uitzondering, het gebeurt dagelijks.

En ziek? Een gevangenis is geen ziekenhuis, niet mijnheer Brebels? Hop met de geit, zo is Karim A. met een “papiertje” voor het Antwerpse OCMW, mét tbc, de bus opgezet. Dakloos,druggebruiker,ex-gevangene,Marokkaan, tbc-lijder, voorlopig zonder persoonsbeschrijving zoals de Antwerpse politie zou beweerd hebben. Een vogel voor de kat in de racistische havenstad. Zonder persoonsbeschrijving? Karim A. komt uit de gevangenis van Merksplas. De laatste tijd heeft in Antwerpen iederéén die “anders” is een persoonsbeschrijving mét foto. Karim niet? Karim bestaat eigenlijk niet. We gingen dat uitvissen bij de Antwerpse politie woordvoerster Katheleen Brughmans.

Eerste regel: géén paniek!

Katheleen Brughmans: “Wij hebben deze beschrijving plus foto uiteraard opgevraagd en gaven ze door aan onze diensten, die nu makkelijker kunnen zoeken. Spijtig genoeg mogen we deze om privacy redenen niet verder verspreiden, zoals aan straathoekwerkers van het “Daklozen Aktie Komitee” (DAK) of van “Free Clinic”. Helemaal onaanvaardbaar zou de publicatie in de media zijn. Slechts wanneer de Procureur des Konings hier anders over beslist, is dat mogelijk. Maar Karim A. wordt niets ten laste gelegd en kan zich vrij bewegen.

Ex-gedetineerden begaan al eens bewust een klein “feit” dat hen weer in de gevangenis brengt, waar ze zich veilig voelen tegenover een maatschappij die om haar zogenaamde “onveiligheid” krijst. Hoe cynisch ook, voor een Karim A. kan dat zijn gezondheid ten goede komen. Liever in Merksplas dan in de jungle van een grote stad. Het is een gevoel dat ook psychiatrische patiënten kennen.

Karim A. hééft tbc. Hij nam medicatie in de gevangenis, zoals vele. Tbc is onder controle en geen epidemie zoals in de 19° eeuw. Maar niet “uitgeroeid”. In het artikel van “GvA” komt ook Lieven Bedert, pneumoloog in het “Middelheim Ziekenhuis”, aan het woord. De arts:”De kans dat mensen die deze man toevallig tegenkomen op straat of op de tram besmet raken, is erg klein”. Dat zal wel.. “Deze man” heeft wellicht niet eens geld voor de tram. “Mensen”, brave burgers, lopen amper gevaar. “Mensen” die in de marginaliteit leven, des te meer. En dat zijn er ook vele tienduizenden.. “Tbc is alleen besmettelijk als je lange tijd in eenzelfde ruimte verblijft. Slechts een klein deel van de mensen die besmet raken, wordt er ernstig ziek van…”.

Wat doe je met dergelijke verklaring? Een collega arts van dokter Bedert op de dienst pneumologie van het Middelheimziekenhuis wijst ons er op dat bij een verklaring over een besmettelijke ziekte in de media in de eerste plaats getracht wordt paniek te vermijden. Om dezelfde reden wordt aan de media gevraagd voorzichtig te zijn met berichtgeving over zelfmoord. Dokter Lieven Bedert en “GvA” reageerden correct. Er is géén reden tot paniek, Antwerpenaars.

Het klopt bovendien dat tbc genezen wordt met een langdurige, stipt gebruikte antibiotica kuur. Soms wordt een patiënt even afgezonderd in het ziekenhuis. Daarom rijdt ook in Antwerpen een “tbc bus” rond van het “Provinciaal Instituut voor Hygiëne”. Ze komt zowel in de prostitutiebuurten als aan scholen. Wat zegt de “Gezondheidssite voor Vlaanderen”?. Zoek op deze site naar tuberculose. (http://www.gezondheid.be) Je zal daar lezen dat de tbc bacterie langs de lucht verspreid wordt en “in kleine donkere ruimtes enkele dagen in leven” blijft.

Ziekte van “de armen”

Wie hoort bij de risicogroepen? Helemaal bovenaan: gedetineerden! Even verder, daklozen en druggebruikers, asielzoekers, illegalen. De eerste zin op deze site luidt: “Tuberculose is een zeer besmettelijke ziekte”! Ze is, indien niet verzorgd, dodelijk. Karim A. heeft waarschijnlijk open tbc. Een vrouwelijke rechter aan het Antwerpse Hof van Beroep werd onlangs besmet met tbc. Rechters, hulpverleners, verpleegkundigen, ambulanciers, kassiers, lopen een extra risico. Tbc is en was de ziekte van “de armen”. Minder van “de mensen” die geld hebben voor de tram of in de bossen van Brasschaat wonen, waar een bekend herstellingsoord voor tbc patiënten bestond: “de Mick”. Karim A. woont echter op straat. Kanker is na vele informatiecampagnes een “aanvaarde” ziekte, dat was ooit anders. Men had het geheimzinnig over “K” en patiënten werden soms zelfs niet ingelicht. Voor HIV en AID’s is nog een lange weg te gaan tegen discriminatie. Ook op tbc rust een stigma, alsof de patiënt “schuldig” zou zijn.

Dokter Bedert in “GvA”: “Wij worden vaker geconfronteerd met patiënten die zich niet willen laten behandelen. Er bestaat geen verplichting toe en wij kunnen hen alleen maar proberen te overtuigen”. Deze uitspraak ondergraaft de verklaring van gevangenisdirecteur Brebels dat wanneer men in Merksplas op de hoogte was geweest:” …die man zonder maatregelen nooit zou worden vrijgelaten…”. Karim A. mocht niet tegengehouden worden en men heeft hem van uit Merksplas met een “papiertje” naar de “Daklozen cel” van het OCMW van Antwerpen gestuurd. Dat is ook een “maatregel”.Hij is daar braaf naar toe gegaan.

Waar hem correct een behandeling werd voorgesteld, waarop hij alle bureaucratie en afgesloten ruimtes – ook al is het een ziekenhuiskamer – beu, op de vlucht sloeg. Dat is te begrijpen. Waarop ook de lokale politie op de hoogte gebracht werd. Waarop ook enkele organisaties die met sociaal uitgesloten mensen werken, zoals daklozen, het bericht doorgespeeld kregen. Zoals het “Daklozen Aktie Komitee” (DAK), dat in actie trad en “Gazet van Antwerpen” seinde. “Mogelijk duikt de man bij hen op”, zei OCMW woordvoerster Eva De Wolf terecht. Het “DAK” beheert ondermeer een kraakpand, “ ’t Klooster”, waar sociaal uitgesloten mensen wonen. (http://www.indymedia.be/nl/node/26067 ) Het “DAK” werd gevraagd Karim te zoeken en te vinden. Daarom is het te betreuren dat deze zelforganisatie geen foto van Karim kan krijgen. Het gaat om zijn en onze gezondheid. Of moet hij sterven – aan een overdosis.? – en wordt dan ook deze dode tussen de statistieken verborgen, zoals het de gewoonte is in Antwerpen?

Wereldwijd 1,7 miljoen doden per jaar

Dit is dus helemaal géén “wild verhaal”. Dit is een verhaal van alledag. Dit is een verhaal waar mensen aan kunnen dood gaan, al is het er maar één. De Marokkaanse jongen Karim A. bvb. “Zonder vast adres en zonder persoonbeschrijving”. Dit is ook het verhaal van een professionele vrijwilligersorganisatie die werkt met ervaringsdeskundigen als het “DAK”. Eén van de weinige die thuis is in “de goot” en de “rafelige rand”. Die na twaalf jaar volgehouden actie stilaan aanvaard wordt door ondermeer het OCMW. Waarvan de vrijwillige hulpverleners zich best zelf jaarlijks op tbc laten testen.

Over tbc worden wel “wilde verhalen” verspreidt die de problematiek willen minimaliseren. Zo verspreidde “Belga” naar aanleiding van de tbc besmetting van de vrouwelijke Raadsheer aan het Antwerpse Hof van Beroep: “Tbc komt in ons land nog maar zelden voor. Elk jaar raken er per 100.000 inwoners een tiental besmet”. Niet alleen bij “marginalen”. Dat gaat dus om duizenden gevallen, wat je “zeldzaam” noemt. Tussen maart 2000 en november 2001 waren er bij de Antwerpse gedetineerden (“Begijnestraat”) drie open tbc’s en 22 positieve tuberculinetesten bij het personeel, waarbij een gesloten longtuberculose.

Gevangenen lopen honderd keer meer risico. FOD Justitie zoekt verpleegkundigen voor gevangenissen die aandacht hebben voor phatologieën specifiek aan gevangenissen: AIDS, tbc, drugs, psychiatrie,…In 2003 waren een twintig gedetineerden en bewakers van de Gentse gevangenis aan de Nieuwe wandeling met tbc besmet. De wereld wordt “een dorp” en ook tbc krijgt aldus ruim baan. Jaarlijks sterven wereldwijd 1,7 miljoen mensen aan tbc. Tbc is trouwens niet alleen een longziekte, maar kan ook andere organen aantasten. Al deze info komt van het Internet, waar veel meer te vinden is. Laten we dus nog even “stand by” blijven.

Indymedia.be publiceerde op 3/3/08 een indringend document uit de vrouwengevangenis van Brugge, waarin ook een blik op de lamentabele medische sector daar.(http://www.indymedia.be/nl/node/26264 – “Stemmen achter de muren…”).

“Nooddruft”,“spagaat” en “lenig”…

Het OCMW én alle armenorganisaties zullen de handen nog meer dan vol krijgen. De stijgende voedselprijzen, de stijgende energiekosten en huishuren zijn een voorbode van een zware crisis. Nu al besparen mensen op dokters- en ziekenhuiskosten. Op uitgave voor medicijnen. Verbaast het dan dat longziekten – typisch voor armen – zoals tbc tussen de mazen van het net glippen? (http://www.indymedia.be/nl/node/27241 – “Stop Armoede NU!” – Gezondheidszorg).

In plaats van op een ernstige manier aandacht te besteden aan de “rafelige rand” die ieder stad kent en altijd kende en de gezondheidszorg toegankelijker te maken, richt de Antwerpse bestuursmeerderheid van burgemeester Janssens (sp.a) de wapens op de armste. Een van zijn belangrijkste medewerkers is Tom Meeuws, afkomstig uit “Groen!”. Meeuws is een gevaarlijk ventje dat door de armen organisaties best in het oog gehouden wordt. Hij troont op de zetel van waarnemend “Directeur Integrale Veiligheid” en publiceert “diepe gedachten”in een bijna dichterlijke taal die zeer naar de zin moeten zijn van Filip Dewinter (VB). Het is ook de taal van Janssens.

Citaat van Meeuws:”Steden zoals Antwerpen ontvangen de komende jaren meer volk dan ooit. De spanning tussen arm en rijk, nooddruft en welstand, zal alleen maar toenemen en daarmee de vraag naar ordehandhaving en overlastbeteugeling. Het is onze overtuiging dat die spagaat almaar meer zal vragen van een lenige overheid die bereid is om overlast zonder veel poespas aan te pakken…”. Mooi niet? Dit is een citaat om goed te onthouden. Bestudeer even zin twee en“zonder veel poespas” de derde. Leg dit citaat voor aan je vrienden van “sp.a” en “Groen!”. (http://www.indymedia.be/nl/node/28254 – “Uitschot wint proces”)

Het is van uit de ervaringen met deze “visie”, in de praktijk gebracht, dat een Karim.A mét tbc in paniek op de vlucht sloeg naar een veiliger haven. Waar een ex-gevangene met tbc geen “uitschot” is. En waar hij desondanks zijn gezondheid en die van zijn omgeving ongewild in gevaar brengt.

Karim is geen “dossier” zonder gezicht, Karim is een medeburger die méér is dan een “gezochte” drugverslaafde, dakloze tbc patiënt. Hij is een mens zoals wij allen.

Advertenties


No Responses Yet to “Karim A. “Dakloos, ’junk’, ’crimineel’, Marokkaan, TBC-lijder en opgespoord… Een vogel voor de kat?”

  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: