Antwerpen – Wie sleurt crimineel Bart Debie (VB/Vlott) mee in zijn val?

31Mei08

Ex politiecommissaris Debie (VB/Vlott) is definitief veroordeeld tot één jaar cel effectief. In zijn verwardheid trapt hij in het wilde weg na. Zijn onthullingen over het georganiseerde racisme en geweld binnen het politiecorps zijn sensationeel. Velen kenden deze mentaliteit en haar gevolgen – ondermeer de AEL – maar weinigen konden ze bewijzen. Daar zorgt Debie nu voor. De affaire Debie roept herinneringen op aan de Visa crisis met haar beschuldigingen van corruptie en veroordelingen. Met haar politieke gevolgen. In de zaak rond Debie wordt voortdurend de naam van huidig adjunct corpschef Serge Meyters genoemd, als beschermer van de VB er. Ook “hogerop” zitten verantwoordelijken, ondermeer toenmalig burgemeester Leona Detiége. De huidige burgemeester Patrick Janssens (sp.a) en de gemeenteraad moeten dringend de “omertà” doorbreken willen ze niet medeschuldig geacht worden. De columnist Lex Moolenaar van Gazet van Antwerpen is het met ons eens. Wat zal Debie nog outen? Wie sleurt hij mee in zijn val?

De ontknoping rond de zaak AEL ( Arabische Europese Liga ) nadert. Deze “terroristische en criminele” organisatie blijkt dat te zijn wat ze altijd geweest is: een basisbeweging van vooral Marokkaanse jongeren, jongens en ook vele meisjes met of zonder hoofddoek én “witte” sympathisanten. Dyab Abou Jah Jah en Ahmed Azzuz verborgen geen wapens, er was geen complot met Hezbollah en Hamas, er werden ter financiering geen diamanten gesmokkeld ( wat van de door de maffia vergeven Antwerpse diamantwereld niet kan gezegd worden…), AEL stak niet geheel Antwerpen in brand, organiseerde geen “Kristalnacht” tegen joodse mensen,… AEL was en is een intelligente  emanciperende beweging waar veel allochtonen zich in herkennen. Vooral dat “intelligent”, waarvoor Dyab Abou Jah Jah het symbool is, beangstigd talloze brave zielen. Liever een idiote alcoholist als Busch, dan een trotse Belg van Libanese afkomst die zijn standpunten foutloos formuleert en een voorbeeld is voor geheel de allochtone gemeenschap.

Smeerlapperij van àlle media.

Als Antwerpenaar begreep ik zeer snel het belang van deze beweging en haar aanvoerders. De zogenaamde “rellen op de Turnhoutse baan” op 26/11/2002, na de racistische moord op Islamleraar Achrak, waren een uiting van terechte spontane woede van een dagelijks gediscrimineerde bevolkingsgroep. Het was ook een eerbetoon aan de door een “geestesgestoorde” gedode Achrak. (http://www.indymedia.be/nl/node/2214 ). Als oprichter, twaalf jaar geleden, van de zelforganisatie het Daklozen Aktie Komitee (DAK) (http://www.daklozenaktiekomitee.be ) voelde ik aan wat de kracht en de intelligentie van AEL is. Eén politieagent bezeerde zijn voet en had een “bloeduitstorting”. Het enige “blank bloed” dat vloeide. Krantentitels als “Antwerpen brand” pasten in de door de staatsveiligheid, de gehele politiek en het ingebakken racisme van vele journalisten gelanceerde desinformatie. Een professionele smeerlapperij die nog steeds sporen nalaat. Wat er op de Turnhoutsebaan echt gebeurde was qua materiele schade te vergelijken met een hooligan gevecht tussen Beerschot en Antwerp fans. Het was de politie die, nu bewezen, provoceerde. Het was Dyab Abou Jah Jah die, nu bewezen door toenmalig corpschef Luc Lamine, de gemoederen kalmeerde. Alle media maakten hun handen vuil, vooral nadat premier Verhofstadt de “Trias Politica” (scheiding der machten) in het parlement aan zijn laars lapte en zoals in iedere bananenrepubliek op de snelle arrestatie van Dyab aandrong, wat ook gebeurde. De stichter en vroegere hoofdredacteur van De Morgen Paul Goossens  gaf onlangs tijdens een debat in het Zuiderpershuis (http://www.indymedia.be/nl/node/27657 ) deze desinformatie campagne, ook in zijn krant, toe. Deze “kwaliteitskrant” noemde Dyab een “rellenmanager”. Het blijft wachten op een collectieve “mea culpa” van de media. Het blijft wachten op een verklaring van de “Algemene vereniging van Beroepsjournalisten in België” in deze zaak. Het blijft wachten op sancties tegen beroepsjournalisten als Anne de Graaf, destijds werkend voor De Morgen. ( Chris Callewaert : http://www.indymedia.be/nl/node/27738 ). Zij die menen dat we hier een eitje te pellen hebben, vergissen zich niet. “Dank zij” deze professionele desinformatie leden velen schade, werden gecriminaliseerd, werkloos en hadden het zeer moeilijk een nieuwe job te vinden ondanks hun blanco strafregister, maar wel “bevuild” door figuren als Anne de Graaf. Lees de analyse van Ludo De Witte op “uitpers”. (http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1661 ).

Ik was intens betrokken bij die hele periode en smeedde vriendschapsbanden met Dyab, Ahmed en vele mensen van de AEL en de vooral Marokkaanse gemeenschap. Voortdurend was ik met hen op stap. Ik leerde veel van hen. Stond met de AEL en PVDA kandidaten op de kieslijst “Resist”, als onafhankelijke en als verkozene effectief zetelend in de Antwerps Districtsraadslid, in de fractie van Agalev. Ik trachtte twaalf jaar lang het principe “straat-raad-straat” te verwezenlijken. De straat was en is als iemand uit de sixties mijn territorium. Vandaag ben ik militant van de PVDA. Mijn “crimineel dossier” bij allerlei inlichtingendiensten is niet te overzien. Ik sta op een naar de media “gelekte” politielijst met als titel “Extremisten – Terroristen”. Mijn GSM wordt afgeluisterd, mijn gangen nagegaan. Situaties waar de “modale” VTM kijker niet bij kan. De affaire rond de AEL, en andere, illustreert tot wat “men” in staat is.

“Burgerpatruilles” en vervalste foto’s.

Toen de “rellen op de Turnhoutsebaan” nog vers waren en ik deelnam aan vele bijeenkomsten van de AEL, met hen een door burgemeester Detiége verboden Palestina betoging organiseerde die in kortgeding wél werd toegelaten (wat me telefonisch zionistische bedreigingen en het etiket “antisemiet” opleverde) trachtte ik op vergaderingen Agalev Antwerpen (later Groen!) te overtuigen een correcte keuze te maken. Het lokaal van Agalev lag op 100 m van die Turnhoutsebaan. Niemand steunde me in deze softe bourgeois club van tweeverdieners. Mieke Vogels en C° keken verwilderd rond. Agalev koos de kant van de desinformatie en de criminalisering van een basisbeweging. Ik kende al een hele tijd de echte agenda binnen Agalev. Een “rode” als ik was tijdelijk bruikbaar. Iemand als Fatima Bali als stemmenkanon ook. Fatima, het eerste verkozen gemeenteraadslid van allochtone afkomst in Antwerpen, werd voor de rest bij het ecologisch verantwoord voorgesorteerd vuil gezet. Reden? Fatima is een Marokkaanse van Berberse afkomst, in haar land van oorsprong gediscrimineerd door de Spaans Arabische overheersende elite, met haar wortels in de collaboratie met de Franse kolonisator. Fatima heeft geen universitair diploma. Ze komt uit een arbeidersgezin.De discriminatie door de “witte” ecologisten ging gewoon door. Berbers komen uit “de bergen”. Afrikanen uit “de palmbomen”. Die mentaliteit plus het meest vulgaire opportunisme vormde voor deze partij de basis om een door de staatsveiligheid en rechts opgezette hetze te volgen. En voor mij de reden om deze club te verlaten en voor de media als “eerste verkozen AEL er” door te gaan.

Van “verwilderde blikken” gesproken”. Toen AEL over ging tot het op straat sturen van “burgerpatrouilles” om het dagelijks racisme van de flikken in kaart te brengen, barste een bom. Met vervalste foto’s – die door de socioloog Ludo De Witte boven tafel gehaald werden en getoond – werd “bewezen” hoe het hier om een echte militie zou gaan in zwart uniform. De wet op het verbod op milities werd al bestudeerd. De verboden Vlaamse Militanten Orde (VMO), die mee aan de basis lag van het Vlaams Blok -Belang,werd als voorbeeld uit de schuif gehaald. Makkelijkheids halve werden de niet “zwart geüniformeerde” deelnemers er af geknipt, waarbij “witte” Belgische sympathisanten en vrouwen. De media publiceerden deze vervalsingen. De VRT nieuwsdienst monteerde beelden die moesten bewijzen hoe Dyab en de AEL een agressieve militie vormden, die de democratie, de hardwerkende Vlaamse burgers naar het leven stonden. Deze ophitsende, vervalste TV beelden werden eindeloos herhaald. De mensen trapten angstig in deze massale racistische campagne, wat wil je. Zij die, zoals ik, de werkelijkheid van dichtbij volgden en een ander geluid lieten horen werden mee gecriminaliseerd. De verkiezingslijst “Resist” werd mede daardoor electoraal een flop. Op langere termijn zal “Resist” een trotse stem blijven van hen die ondanks een misleidende hetze, de moed hadden de handen in elkaar te slaan tegenover een gevaarlijke antidemocratische ontwikkeling die zich na 9/11 doorzet. Ik en anderen kozen de juiste weg. De hechte banden die toen gesmeed werden blijven overeind, lessen werden geleerd. “Ze” zijn niet van ons af.

“Onze” bronnen en undercover werk lonen.

Hoezeer AEL gelijk had met haar initiatief om de allochtone bevolking met burgerpatrouilles te beschermen tegen het optreden van de politie en inlichtingendiensten, in Antwerpen en elders, wordt nu op straat gegooid door de criminele ex politiecommissaris en prominente Vlaams Belanger Bart Debie. Deze veroordeelde misdadiger was tijdens de “rellen” een directe ondergeschikte van de huidige adjunct korpschef Serge Muyters . Leona Detiége (sp.a) was als burgemeester verantwoordelijk voor ordehandhaving. Het zou van integriteit getuigen moest “Leona” ook eens het deksel van de potjes lichten. Even op een rijtje zetten.

Bart Debie onthuld op zijn site “Over & Out” hoe het er toen in het corps aan toe ging. Iets wat AEL en mijn vrienden al lang wisten. Onze bronnen waren en zijn te vinden in “het wereldje”, ook binnen de politie. De grote Luikse misdaadschrijver Simenon ( 1903 – 1989 – “Inspecteur Maigret” ) beschreef hoe zoiets functioneert vanuit ondermeer het prostitutiemilieu. “Wij” – een Antwerps netwerk van individuen en kleine organisaties, met het “milieu” vergroeid  – zijn niet uit te roeien en gebruiken nu onze kennis als burgerjournalisten voor ondermeer Indymedia. We werken zelfs “undercover” en voorzien ook de “échte” media van door hen gepubliceerd materiaal. ( “Knack”, “De Standaard”, …). De Antwerpse recherche weet dat. We maakten al jaren geleden dossiers op over de wijze van werken van de politie in haar door de bestuursmeerderheid goedgekeurde campagne tegen prostituees en minderheden en overhandigden deze zowel aan burgemeester Leona Detiége, corpschef Luc Lamine en een aantal politici uit meerdere partijen. Ikzelf wees in Groen! meermaals op de vieze rol van de huidige adjunct corpschef en zijn vriendje Debie, vanuit hun bureau waar een Turkse familie fysiek mishandeld werd en zaken gebeurden die vooralsnog het daglicht niet zagen. “Wij” hebben dus onze bronnen en houden professioneel onze mond, wanneer het moet. Op al onze schriftelijke en mondelinge informatie aan burgemeester Detiége kwam nooit reactie. Ex corpschef Luc Lamine werd ruim op tijd op de hoogte gesteld van de interne politieoorlog die opgejut door VB-er Debie en anderen woedde en die tot zijn “val” en later volledig eerherstel zou leiden. Ook nu blijft die affaire binnen het corps voor diepe wonden zorgen. Van uit de Antwerpse recherche werd me zopas gezegd hoe trots men is op de wijze waarop Lamine moedig getuigde in de rechtszaak Abou Jah Jah en Ahmed Azzuz. Lamine antwoorde me, gevraagd naar zijn huidig werk als verantwoordelijke voor internationale zaken in Brussel (Interpol en Europol) met de one liner: “Het gaat op en neer, het gaat op en neer…”, als pendelaar. Het Antwerpse corps is wel geïnfiltreerd door extreem rechts, maar heeft ook vele integere agenten en officieren. De noodzakelijke “grote kuis” is nog niet voldoende gebeurt. De huidige corpschef Eddy Baelemans heeft hier nog een klus aan. Of zijn adjunct Muyters daarbij werkelijk een hulp is, valt te betwijfelen.

Wat verbergt “de Serge”?

Wat de crimineel Bart Debie op zijn site onthulde, is de moeite. Buiten Indymedia en een paar andere progressieve sites blijven de meeste media stil, medeplichtig als ze allen zijn aan de informatievervalsing die ze eind 2002, begin 2003 en later gretig spuiden. De leugenachtige “beroepsjournalisten” die toen elke deontologie aan hun laars lapten, ontmoeten burgerjournalisten als ik dagelijks. Zij huldigen de filosofie van het aapje dat in meer duistere kroegen achter de bar staat: horen, zien en zwijgen. Op het einde van de maand ligt hun loonzakje klaar. Als “hang oudere”, vroegere beroepsjournalist en nu burgerjournalist steek ik overal mijn neus in en heb enigszins de mentaliteit van “detectief Van Zwam” (Nero). Rondhangen in de coulissen van de gemeenteraad hoort daarbij. Ik schoof aan bij een gezelschap waarbij Serge Muyters. Het gesprek verstilde wat. Ik controleerde “de Serge” en zijn kompaan Debie meermaals als,zeg maar, één mans “burgerpatrouille” tijdens nachtelijke razzia’s in de prostitutiebuurt van het Schipperskwartier en elders, nadat vrouwen me alarmeerden. Op jacht naar illegale meisjes, gewapend, met honden speurend naar klanten van “Het Keteltje” in de Oudemansstraat en omgeving. Deze vrouwen werden en worden dan in overvalwagens afgevoerd naar de Luchtbal, om daar later na racistische en sexstische intimidaties op straat gezet te worden. De kleine organisatie die Frank Cool oprichtte, toen ik mezelf “afscheurde” uit de beheerraad van het Payoke van Patsy Sörensen heet trouwens “De Ketelpatrouille”.Deze vzw werkt volledig autonoom en ontwijkt elke ban met inlichtingen diensten. Dat in tegenstelling met Payoke dat openlijk gelieerd is aan de staatsveiligheid en een coördinator in dienst heeft die medewerkster is van deze inlichtingen dienst.( http://www.basta-online.be).Muyters werd tijdens het proces tegen Debie veelvuldig genoemd als zijn beschermer in het corps, als bijna medeplichtige. Ook door de correctionele rechter. Muyters blijft “kind aan huis” bij Sörensen. Hoe dan ook  blijft burgemeester Patrick Janssens (sp.a) hem bevorderen en grijpt hij niet in. Wat weten en verbergen “de Serge” en anderen zoal dat ze zich onaantastbaar blijven wanen? Waarom respecteren zij hier een door de maffia gehuldigde “omertà”, zwijgplicht, die de in de hoek gedreven “Bartje Penalty” (VB) gedeeltelijk doorbreekt, nu de cel voor hem lonkt?

Op deze site werd door Christophe Callewaert al ingegaan op de onthullingen van Bart Debie over het reilen en zeilen binnen het Antwerpse corps ten tijde van de “rellen op de Turnhoutsebaan”. (“Bart Debie doet boekje open over politieaanpak na moord op Achrak” – http://www.indymedia.be/nl/node/27761 ). De moedige en integere getuigenverklaring van Luc Lamine voor het hof van beroep, schoot de racist in het verkeerde keelgat. Een getuigenverklaring die trouwens door de voorzitter, raadsheer Van Leuven, bevooroordeeld onderbroken en gemanipuleerd werd. Alhoewel van dit 4.000 blz. tellend dossier niets meer overblijft behalve het bewijs dat een andere getuige loog, een jonge politieman, blijft de uitspraak onzeker. Een anonieme getuige verklaarde in aanwezigheid van professor Jaap Kruithof, socioloog Ludo Dewitte en eresenator Paul Pattaer hoe zijn collega de valse verklaring aflegde waarop dit proces stoelt. Uit angst voor de praktijken binnen het korps blijft hij, begrijpelijk,anoniem.Desondanks bracht de openbare aanklager voor het beroepshof het op om deze anonieme vrouw/man aan te zetten zijn verklaring af te leggen in een … politiebureau. Zoals Lamine door Van Leuven behandeld werd, is een belediging voor een eerlijke rechtsgang. De edelachtbare raadsheer, voorzitter, trachtte herhaaldelijk de verklaringen “aan te passen”. Deze Van Leuven presteerde het getuige Ludo De Witte die het hele dossier doorploegde verdacht te maken omdat hij het in handen kreeg. Hij merkte daarbij op dat De Witte als socioloog, wetenschappelijk “neutraal” moest zijn en zich bij de cijfertjes houden, zonder een eigen mening te formuleren…Ludo Dewitte is de man die het Lumumba dossier voor een parlementaire onderzoekscommissie bracht en over de zaak AEL boeken publiceerde. Of hoe een niet al te snuggere “raadsheer” het niveau van zo’n rechtbank illustreert,competent als hij ongetwijfeld is als quizmaster in een OCMW dienstencentrum.

Gazet van Antwerpen valt ons bij.

Politieagenten worden uitzonderlijk effectief bestraft. Ze mogen massaal op “begrip” van de rechters rekenen. Volgens  Frank Schuermans, raadsheer bij het Comité P, bestaat er een “strafrechtelijk gedoogbeleid tegenover de rotte appels binnen de politie”. (http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/05/15435.php – AFF). Hoezeer de AEL in 2002 gelijk had de allochtone bevolking trachten te beschermen tegen de racistische agressie van het politiecorps blijkt uit de nu door Debie op zijn site gezette informatie uit de eerste hand. Deze crimineel blijft zich voordoen als de spreekbuis van zijn vroegere collega’s. Het is de hoogste tijd dat de politievakbonden zich klaar en luid distantiëren van dergelijke figuren en dat de bevolking laten weten. Lees de bijdrage van Christophe Callewaert op Indymadia.

De fascist Debie ( wiens vrouw bij de politie werkt, net als de vriendin van burgemeester Janssens) is woest om de eerlijke getuigenis van Lamine van wie hij het prestige tijdelijk wist te ondergraven middels een interne politieoorlog waarin huidig adjunct corpschef Muyters niet vrij uit gaat. We worden in die mening regelmatig bijgevallen door Lex Moolenaar van Gazet van Antwerpen. (28/05/08) Moolenaar in “De val van Robocop”. “Het tuig moest van de straten worden geveegd en daarvoor waren Robocops nodig en geen watjes, zoals Filip Dewinter herhaaldelijk heeft verklaard. Volgens het hof van beroep wisten Debie & C° zich bij het hanteren van hun “politietechnieken” gesteund door hun directe oversten. Dat roept zeer kritische vragen op over de competentie en de integriteit van Serge Muyters, de “superflik” aan wie Debie destijds rapporteerde. Muyters bleef tot dusver buiten schot”. Nogmaals, wat wéét “de Serge” opdat hij door Janssens niet alleen door gespaard wordt, maar zelfs bevorderd? Waarom durft geen enkel gemeenteraadslid vragen stellen over deze geüniformeerde homo activist en VTM ster? Wanneer wordt ook deze Robocop – in werkelijkheid een schriel ventje met zijn eeuwig politie klakske – onderuit gehaald? Hebben hij en Janssens een “omertà” na te leven, een zwijgplicht die kenmerkend is voor de maffia?

Debie: “Luc Lamine neemt een loopje met de waarheid” tijdens zijn getuigenis. Debie: “Sta me toe uit de biecht te klappen over een vergadering met “korpschef” Luc Lamine”. Wij benieuwd: “Lamine had via Serge Muyters de pelotonscommandanten van een aantal TPI -orde handhaving pelotons bijeen geroepen. Het ging om – ik durf en mag dat nu wel stellen – de TPI -pelotons  waarvan geweten was dat ze – als het niet anders kon – best wel bijzonder hard konden optreden”. Anders geformuleerd, de SS van het corps. Debie gaat verder zijn gang op “Over & Out”: “ Wij kregen daar de vertrouwelijke opdracht om “grote kuis” te gaan houden in Borgerhout” . Het “Borgerokko” van de “makaken” in VB termen. Debie: “ Het speelde geen rol of die gasten nu iets misdeden of niet. Als je op dat moment Marokkaan was en in Borgerhout rondliep, was de kans dat je hardhandig werd onderuit gehaald en opgepakt bijzonder groot. Ik heb toen agenten gekend die vrijwillig hun verlof opzegden en kwamen werken. In de mond van het personeel was het “payback time”,de kans om het gespuis eens terug te pakken. Met behulp van honden en sproeiwagens werden de straten inderdaad letterlijk schoongeveegd”.

Dit getuigt van een zelfde mentaliteit en praktijk die Amerikaanse troepen en privé milities in Irak huldigen, en Israëlische tegen de Palestijnen. Schiet er op los, doodt willekeurig burgers, het blijft in naam van de”war on terror” en “law and order” ongestraft. Is het te ver doorgedacht om hier te herinneren aan het nazisme? Is het te ver doorgedacht om te wijzen op een “publieke opinie” die ook toen gemanipuleerd door de media, nadien zei: “Ich habe es nicht gewusst”…Is het niet voor de hand liggend dat het “Centrum voor Racismestrijding” hier hoe dan ook voor open doel staat? Ik verwijs ook naar het “argument”, door de Antwerpse stadsadvocaat gebruikt in het door het DAK aangespannen GAS proces(Gemeentelijke Administratieve Sancties). Deze erkend in zijn pleidooi dat de stad (Janssens) een informatieve actie van o.a. het DAK naar druggebruikers, verbood omdat deze misschien over de gevoerde campagne tot legalisering van cannabis zouden kunnen spreken. (“Trekt uw Plant”). Hier werd dus pro actief op bevel van Patrick Janssens de vrije meningsuiting verhinderd door de overheid. Ook de mensen van het DAK en hun doelgroep worden als “gespuis” aangepakt en als zelforganisatie belet hun werk als vrijwillige hulpverleners te doen. Het DAK en de AEL hebben veel gemeen.(http://www.indymedia.be/nl/node/27790 en  http://www.indymedia.be/nl/node/27767 ).

AEL neemt juridische stappen tegen politiecorps. En “de Patrick”?

Deze openlijke getuigenis van Debie toont aan hoe noodzakelijk het was dat de AEL uit zelfverdediging de politiepraktijken ging controleren. Vooral in Borgerhout. De AEL deed niets onwettelijks, zoals het genoemde progressieve, democratische netwerk dat in Antwerpen “undercover” werkt niets onwettelijks doet. Het gaat om zelfverdediging tegen één van de drie uit de hand lopende  “machten” uit de “Trias Politica”, de uitvoerende macht met o.a. de politie. Een “Trias Politica” die door eertijdse premier Verhofstadt (Open VLD) vrolijk verkracht werd. Waarom zou een simpele flik dat dan laten? “Of die gasten nu iets misdeden of niet…”.Vergeten we ook niet dat de veroordeelde VB crimineel Bart Debie aan de politieschool les gaf in…deontologie. Tot groot enthousiasme van “het stadhuis” en toenmalig burgemeester Detiége. Tot meerder begrip van “de Sinjoor” die voor meer dan 30% op het VB stemt. Zijn studenten begrepen hun “prof” maar al te goed.

De AEL nam kennis van de recente verklaringen van Debie. ( http://www.ael.nl ) De organisatie zegt: “ De AEL is helemaal niet verbijsterd over deze verklaring. Het toont gewoon aan hoe systematisch en structureel racisme zit ingebakken in het Antwerps politiecorps en dat is iets dat we al jaren beweren en aanvechten. (…) We zullen tevens laten uitzoeken of het mogelijk is dat hogere functionarissen of andere politieke verantwoordelijken hiervoor juridisch kunnen vervolgd worden”. Laten we zeggen, pluis om te beginnen dat dossier van je adjunct corpschef Muyters eindelijk eens uit, burgemeester Janssens. Zolang dat niet gebeurt ben je medeplichtig en laf. Wedden dat Muyters en Debie nog iets in petto hebben over dingen die om miljarden euro’s gaan, zoals het opkuisen van straten en pleinen, het “herwaarderen” er van en de rol van projectontwikkelaars, de betonmaffia ? Een vies wereldje waarin onnozele Robocops bij “Nacht und Nebel” in de oorlogslinie gestuurd worden. Terwijl in de salons “zaken” gedaan worden door managers, zoals je jezelf noemt, Janssens (sp.a). Een agressieve politiehond achter een “makak” ,een angstige prostitué of een “illegaal” aansturen hoort bij jullie stadsfolklore. Nu Groen! in Antwerpen in de oppositie zit, horen we iets van jullie in de raad? Of doet Erik De Bruyn van sp.a rood  in zijn “donkerrood dagboek”  (http://www.bloggen.be/derodevoorzitter ) eindelijk zijn mond eens open over deze affaire?

Ondertussen wordt dagelijks duidelijker waar “het krapuul” zit. En Debie, laat je vooral niet tegenhouden. We wachten met spanning op verdere onthullingen van uit de eerste politie linie. Je werd een bruikbare crimineel. Rijt die omertà aan flarden!

( Voor de echte geïnteresseerden.  Tik in op Google: “Kif Kif”. “Het failliet van islamofobie”. Klik op de lijst van artikels op 15/02 vernoemde titel aan. Het loont wat geduld te hebben).

Koen Calliauw, 31.05.2008

 

Advertenties


No Responses Yet to “Antwerpen – Wie sleurt crimineel Bart Debie (VB/Vlott) mee in zijn val?”

  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: