Antwerpen: Burgemeester met de billen bloot

26Feb08

De Antwerpenaars zijn bekend om hun grote bek. Niet te verwarren met respect voor het Vrije Woord. Of andere vrijheden. Zoals de vrijheid afbeeldingen tentoon te stellen. De columnist van Gazet Van Antwerpen, Lex Moolenaar, mag dan wel vinden dat er in de Schelde stad “een nieuw tijdperk van mondigheid, protest en verzet is aangebroken”. En dat er naar het lied van Bob Dylan “Andere Tijden” op de drempel staan, sta me toe te twijfelen inzake dit optimisme. Antwerpen lijkt eerder in de ban van de fifties. Die “Andere Tijden” veegden tien jaar na de fifties de reuk van wierrook en de pijn van WOII weg, maar daarvoor is heel wat water door de Schelde en andere rivieren wereldwijd gelopen. Daarenboven mixt Moolenaar voor de fun de steviger wordende progressieve oppositie, zoals “AiA” (Antwerpen in Actie) met extreem rechts, vorig weekend door Schepen Van Campenhout (Open VLD) in de Zevende Dag terecht fascisten geheten. Dat is een verkrachting van de tekst van het lied van Bob Dylan. Zo herkennen we de oude politieke lijn van “de Frut” weer. Maandag was het Gemeenteraad (25/02/08). Er werd naar uitgekeken. Alle fracties zouden Burgemeester Patrick Janssens aan de tand voelen over zijn provocerende uitspraken nopens de volgens hem maar onbenullige rol van een Gemeenteraad. “Onze correspondent ter plaatse” zat braaf in de publieke tribune.

patrick-janssens11.jpg     filip-dewinter3.jpg

Jassens en zijn souffleur tijdens een oer-oud Vlaamsch kleuterspel

Meerdere daders.

Het werd geen revolutionaire Raad, wel een interessante. Vooraleer Janssens een golf van kritiek over zich heen kreeg, stond de verboden tentoonstelling Fenomenale Feminatheek op de agenda. . Terwijl de Vlaams Belang fractie in Oost-Vlaamse provincieraad opriep het tonen van deze blote prentjes in Gent op het literaire gebeuren “zogezegd” te verbieden, zegt de naar Antwerpen ingeweken allochtone Bruggeling Filip Dewinter: ”Moet kunnen…”.
Die breeddenkendheid wordt wellicht gevoed door wat Dewinter’s strijdmakker, het ex VB kamerlid Xavier Buisseret overkwam. Dit ex VMO kopstuk bepotelde in 1998 in het café van het VB, nabij het St.Jansplein, twee zusjes van minder dan zestien jaar. Kinderen van een partijlid. “Moet kunnen…”,  zal Xavier gemeend hebben. Hij werd daarvoor veroordeeld en zijn gewelddadige loopbaan in dienst van het “eigen volk eerst” eindigde hier bruut als praktiserende pedofiel.

De interpellaties van de fracties over Boon brachten niets nieuws. Wél het antwoord van de Schepen voor Cultuur, Philippe Heylen (CD&V). Het gerucht ging al rond, nu werd het officieel. De verontruste bestendig afgevaardigde  (vice gouverneur en Cultuur), de kempenaar Ludo Helsen (CD&V) is niet de enige dader. De beslissing om Boon’s verzamelwoede den volke niet te tonen, werd door de vollédige Antwerpse Bestendige Députatie éénsgezind genomen ! Heylen was met veel zussen en maren wel bereid de blote madammen van Boon ooit in het Letterenhuis tentoon te stellen. Niet met veel goesting, want ook hij liet zich als Schepen en “als mens” al eens uit over “moderne kunst”. Tijdens zijn openingsspeech van de expositie Airborn van de wereldvermaarde kunstenaar Paul McCarthy in het openlucht museum Middelheim, mei vorig jaar, zuchtte de christendemocraat genuanceerd: ”Ik vind sommige werken degoutant”. De énorme opblaasbare kunstwerken van McCarthy wiebelden zachtjes in de wind….
Tot hier het hoofdstuk Kunst. Nu gaat de Burgemeester met de billen bloot.

Ook het volk maar afschaffen ?

Het leukste werd voor het laatste gehouden. De ontboezemingen van Janssens in de gazet. De kritiek op hem was eensluidend. Dat kan niet. Dat is er over. “Patrick” zei in Gazet van Antwerpen dat het zonder Gemeenteraad véél sneller zou gaan. Op Canvas vertelde hij geestdriftig hoe snél dat in het Chinese Sjanghai gaat. Daar heerst een betonverslaving. Honderdduizenden mensen worden uit hun wijken verjaagd. Op tien jaar tijd zullen er 1.500 buildings verrijzen, tot 500 meter hoog. Janssens werd euforisch: “Ik denk dat Antwerpen hier nog veel van kan leren”. De betonmaffia luistert mee.

Die gast begint te vangen. Een raadslid zei:” Wanneer zijn uitspraken in Gazet van Antwerpen “ongecontroleerd” waren, dan moet hij opgesloten worden”. Annick De Ridder (VLD):”Lodewijk de Veertiende zei niet alleen ik ben de strafste. Maar ook: de staat, dat ben ik. U, Janssens vindt: de stad, dat ben ik”. Bart De Wever (NV-A) ergerde zich aan de uitspraak van de Burgemeester dat het er om ging “de harten te veroveren” van de Antwerpenaars, dus niet de hersenen. Want die bezitten ze toch niet. Brood en spelen en zwijgen…In de reclame gaat het ook niet om bewuste consumenten. Wel om door glitter “in het hart” misleide kopers. De hersenen van deze “socialist” en vooral praatjesmaker zijn “gebrainwasht” door dergelijke technieken. Hij “brainwasht” lustig “A”.

Ook de sp.a fractieleider Jo Vermeulen gaf kritiek aan zijn partijgenoot. Evenals Jurgen Verstrepen (LDD) en Freya Piryns (Groen!). Deze laatste was het meest to the point. Janssens zei in de krant ter geruststelling van het plebs, dat hij “niet van plan was de Gemeenteraad af te schaffen”. Piryns: “Wanneer iemand me meldt dat hij niet van plan is mijn fiets te stelen, dan ben ik er niet gerust op…”. Zij wees er op dat “de Patrick” de Stad als een bedrijf ziet, waarvan hij de C.O. is en de Gemeenteraad de lastige ondernemingsraad, die liefst klein gehouden wordt. Ze herinnerde aan zijn eerdere vrouwonvriendelijke uitspraken in de Raad en de botsing hierover met de ex Burgemeester en feministe Leona Detiége. Ze had ook kunnen wijzen op het hoofddoekjesverbod voor stadsambtenaren en het voorstel van Schepen Voorhamme (Onderwijs – sp.a-spirit) om deze vrouwonvriendelijke maatregel ook tegen 8 (acht !) moslima in het stadsonderwijs in te voeren. Het lijkt er op dat dit voorstel weldra tot een “clash” binnen de meerderheid zal leiden. Fauzaya Talhoui van sp.a – spirit zou al tegenstemmen.

112.884.,68 € + 74.923,08 € + 20.978,46 € + 20.000 € + 2.000 € per aanwezigheid + nog wat “shnabbels”. Cash !

De belangrijkste opmerking was de vraag van Piryns over wat de Burgemeester bedoelde met: “Welke samenstelling van de bevolking wil je ?”. Of duidelijker uitgedrukt: “Wie mag de stadspoorten binnen ?. Wie wordt verjaagd ?”. Het antwoord toont de dagelijks praktijk. De wijken worden manu militari opgekuist van “overlast” dat de rijken kan afschrikken. Janssens antwoordde arrogant: “Lees mijn boek !”. Hij bedoelt zijn oppervlakkig op glossy papier gedrukt verkiezingsdrukwerkje “Het beste moet nog komen”… Dat “beste” maakt inderdaad duidelijk welke “samenstelling van bevolking” deze managers wensen. Of:schaf ook het volk maar af. Alle macht aan de loftbewoners !

Het “beste” kwam met de reactie van Janssens. Zijn woorden in de krant waren correct weergegeven, hij had ze zelfs vooraf nagelezen ! Hij wou niet flauw doen en iets schrappen. Alleen hadden de onnozelaars in de Raad en massa’s Antwerpenaars “de context” niet begrepen. Het ging om “perceptie”. Hij ging dat eens uitleggen, zie.

Zijn woorden waren opgetekend tijdens een van de vele cursussen die hij aan…bedrijfsleiders geeft en waar die journalist meeluisterde. Want hij, als ex (?) bedrijfsleider in de reclame sector wil die band verstevigen en de kerels met het grote geld wat hints geven. Hij zal dat wel niet Prodeo doen. “Shnabbeltjes” naast zijn riant Burgemeestersinkomen van 112.884,68 € bruto per jaar + zijn loon van Vlaams Volksvertegenwoordiger van 74.923,08 plus een vaste onkostenvergoeding van 20.978,46 € per jaar + zijn mandaat bij Dexia bank van 20.000 € plus 2.000 € per aanwezigheid + ….

Duizelt het jou ook?. Dàn zijn Raden geen tijdverspilling voor “de Patrick”. Hij liet zijn geliefde Kiel in de steek en leeft nu in een uiterst dure loft aan de St.Pietersvliet. In het Schipperskwartier, dat onder leiding van de ex-politie commissaris, veroordeelde crimineel en VB Gemeenteraadslid Bart Debie (VB) middels vele razzia’s “opgekuist” werd van het volkse uitschot, ondermeer prostituees. In opdracht van “de politiek”, zoals Debie nu op zijn site onthuld.

Ruim baan aan de projectontwikkelaars! “De Patrick” woont waar ooit het Tolhuis stond. Een architecturaal monument dat ondanks hevige protesten gesloopt werd en waar de peperdure grond “bouwrijp” verklaard werd. Deze hele buurt wordt bestormd door bulldozers en figuren in Armani pakken. Een wijk die nu ingepalmd wordt door het volkje waaraan de Burgemeester cursussen geeft. En deze “socialist” kan er niet snel genoeg bij zijn om van deze sociale verdringing te profiteren om er met zijn nieuw liefje de plaats in te nemen van volksmensen die nergens een betaalbaar appartementje meer kunnen huren. Is het ongepast om het woord “maffiapraktijken” in de mond te nemen? Of gevaarlijke grootheidswaanzin? Dit Burgemeestertje van een stadje met ocharme 466.000 inwoners “kan nog veel leren” van de Chinese megastad Sjanghai met 18.670.000 inwoners…

“Beleid” is geen “politiek”.

Niks beter voor de Vlaamse ondernemers dan een Burgemeester van een middelgrote provinciestad, die een voorbeeld neemt aan Sjanghai, om hen in te wijden in de trucs van de foor. In zijn lessen klinkt duidelijk deze wijze raad: er is een onderscheid tussen “beleid” en “politiek”. Politiek, dat zijn spelletjes, persoonlijke rancunes, ideologie, nutteloze Gemeenteraadsvergaderingen en tutty quanti. Daar moet de hardwerkende Vlaamse C.O. mee leren leven. Hij probeert dat zelf ook, met moeite. Die hinderlijke kaap dient genomen, al zou het zonder al die Raden uiteraard “sneller” gaan, zoals in Sjanghai.

Het échte werk, dat is het “beleid”. Dat is de uitvoerende macht, het “snelle” Schepencollege en haar top ambtenaren. Dààr vallen zaakjes mee te doen, ondernemers. Zijn antwoord op de interpellaties waren een bevestiging van zijn goedgekeurde woorden in Gazet Van Antwerpen. Hij is de C.O. van de Stad, hij voert het “beleid” en de verkozen Raden zijn hinderlijk. Als bewijs van zijn goede wil flapte hij er uit: “Ik zit hier zelf als enige van de eerste tot de laatste minuut…” De man is dan ook voorzitter van de Raad en wordt daarvoor goed betaald. al zit hij wellicht liever in de ereloge van “den Beerschot” met zijn vriendjes uit het bedrijfsleven. Janssens kon nooit goed het onderscheid maken tussen de wetgevende (Gemeenteraad) en uitvoerende (Schepencollege) stedelijke macht.

Leona Detiége: “Kleine Sadam Hoessein”.

Freyan Piryns:”Ik proef uw minachting voor ons. Het verrast me niet. U bent de pedalen kwijt”. Er waren nog een paar partijgenoten die eerder iets opmerkten. Alhoewel, “partijgenoten”… Janssens is een éénmansbedrijf dat de Stad verknoeit en aan genadeloze carriéreplanning doet ten koste van de bevolking én de sp.a. De door hem bij het grof vuil gezette Schepen van Jeugd, Kathy Lindekens (bekend van TV en radio) in Humo:”Achter dat sympathieke masker schuilt een ijskoude, meedogeloze man die mensen gebruikt zolang ze in zijn persoonlijke planning passen”. Ex Burgemeester Leona Detiége, ook bij het grof vuil gezet door haar opvolger.:” Janssens is een kleine Sadam Hoessein”.

De dinsdag ochtend (26/02/08) na deze Gemeenteraad stelde “AiA” (Antwerpen in Actie) zich in het Museum voor Schone Kunsten succesvol voor aan de media. Dit zeer brede front zal de progressieve basis oppositie in Antwerpen bundelen. Woensdag (27/02/08) verscheen Knack met een dossier van vier blz. over het democratisch deficit in deze provinciestad. Janssens weigerde de redactie van Knack te woord te staan.

“Andere tijden”? De wens is de vader van de gedachte… .

Advertenties


No Responses Yet to “Antwerpen: Burgemeester met de billen bloot”

  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: