De bijzondere “visie” van Patrick Janssens (sp.a) op democratie

19Feb08

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) maakt het nu echt gortig en laat ongegeneerd in zijn ondemocratische kop kijken. Deze zogenaamde “Kielse rat” en Beerschot fan (http://www.indymedia.be/nl/node/25763) liet via de media weten geen hoge dunk te hebben van de gemeenteraad. Hij stelde zelfs dat die tijdverlies is. Hij heeft zo zijn “visie” op de moeilijkheidsgraad van de democratie. Alle remmen los, dus. In Het Nieuwsblad (18/02/08): “ Het politiek spel in de gemeenteraad vormt vaak een grote hindernis om dingen te bereiken. Ik wil zeker niet pleiten voor de afschaffing ervan, maar de zaken zouden wel sneller vooruitgaan”.

gemeenteraadszaal.jpg

Janssens als “product” van de vrije markt.

Goed gelezen, “het politiek spel” ofwel de democratische beslissingsmacht en recht op controle van alles wat door het Schepencollege en andere instanties bekokstoofd wordt, zint mijnheer Janssens niet. Afschaffen wil hij de gemeenteraad nog niet – de goeierd – maar zonder die verkozen raad “zouden we veel sneller vooruitgaan”. Dit is geen citaat uit het nazi Duitsland van 1933, maar een klein bericht in de plaatselijke editie van een krant vandaag.

Janssens is geen socialist. Hij is een belediging voor de sociaal democratie en de hele linkerzijde. Er waren er meer. Denk aan Hendrik De Man die als voorzitter van de Belgische Werklieden Partij ( de BWP, een voorloper van de sp.a) met de nazis collaboreerde. Hij werd veroordeeld tot twintig aar.(http://www.verzet.org/content/view/549/36/ ). Janssens is zelfs geen democraat. Hij is een “product” van de vrije markt. Zoals zeeppoeder. Ook De Man verkocht zijn “product”: het “Plan De Man”. En landde bij “den Dolf”, die “snel vooruit” ging. Het is verkeerd Janssens strategie en politiek te verwarren met die van de gehele sp.a.,met de socialistische beweging. Janssens werd dankzij een gehaaide reclame campagne door de strot geduwd van de Antwerpenaars. Hij manipuleerde daarbij een pak BV’s die hun face leenden voor zijn campagne en zich nu schamen voor dat engagement. Van op het “Schoon Verdiep” in het stadhuis beheerd deze wonder boy de stad als een KMO.

Hij doet dat samen met een sterk racistisch politiekorps en de immobiliënsector die de volkswijken zuiveren middels razias , de armen, “sans papiers”, gewone volksmensen opkuisen. In de plaats komen onbetaalbare lofts en appartementen. Dat heet “herwaarderen” van de wijken. Dat is een manu militari gevoerde opruiming en het verjagen van alles en iedereen dat niet past in de opvattingen die een Janssens en C° hebben van een “bruisende stad” die “van iedereen” zou zijn.

Deze stad is niet van iedereen, maar wordt weggeschonken aan de betere inkomens en de grondspeculanten. De volksmens is voor deze kaviaar socialist slechts hinderlijke “overlast”. Het “Stadsplan veilig” maakt de buurten onveilig, er hebben een soort “opgedrongen huiszoekingen” zonder bevel daartoe plaats, “huis-aan-huis controles” genaamd. Dàt is Antwerpen, beste lezer, die alleen de Zoo en de Meir kent. Wat verder in deze provinciestad worden mensen geterroriseerd.

VB programma wordt “stoemelings” uitgevoerd.

De rol van de gemeenteraad en meer nog die van de negen districtsraden wordt nu al zo miniem mogelijk gehouden.  Ik was twee termijnen (12 jaar) verkozen in de Antwerpse districtsraad en ben dus ook hier een ervaringsdeskundige. “Als je het beter weet, ga dan in de politiek” ,zei men. Ja, moe. Het wàs leerzaam. De belangrijke beslissingen worden niet in die raden genomen, maar in “de salons”, waar die zelfverklaarde “Kielse rat” kind aan huis is. Hij wordt daar “gebruikt” door het grote geld. Gestemde beslissingen van districtsraden worden door het Schepencollege niet eens beantwoord en bij het grof vuil gezet. Die raden klagen daar beleefd over…De burgemeester is “stoemelings” delen van het programma van het Vlaams Belang aan het uitvoeren. In de veronderstelling aldus extreem rechtse kiezers te bereiken. Het op zijn initiatief invoeren van het discriminerende, racistische verbod op hoofddoekjes schoot de Vlaamse socialisten in het verkeerde keelgat. De Leuvens burgemeester en SP.a kopstuk Louis Tobback reageerde woedend. (“Er was geen probleem, Janssens heeft er in Antwerpen een uitgevonden!”). Het VB lacht in haar vuist. Filip Dewinter voert zijn brutale, racistische anti Moslim campagne nog op. Janssens zal wel volgen. (http://www.indymedia.be/nl/node/6962  en  http://www.indymedia.be/nl/node/10939  en  http://www.indymedia.be/nl/node/8351 )

Janssens is een gevaarlijk ventje. Hij duldt geen enkele oppositie of kritiek. Noch van de gemeenteraad, noch op straat, zeker niet in de eigen partij die hij qua ledental halveerde. Ook die lijkt hij te willen afschaffen als zijnde balast. De gemeenteraad kan hij nog niet afschaffen, op straat zendt hij zijn politie corps uit. Hij steunt daarbij op rechtse buurtcomités die spionagediensten, samen met de politie, als Buurt Informatie Netwerken (BIN) opzetten.

Die vlotjes toegang hebben tot zijn kabinet. Hij misbruikt de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om de zwakste te treffen. Het is nuttig er in het kader van zijn ideeën over “democratie” zonder gemeenteraad aan te herinneren dat hij een klein jaar geleden Joodse organisaties verboden heeft aan het Joodse monument ter herdenking van de zes miljoen doden van de “Endlösung”, in Antwerpen, een A4 -tje te hangen met een verwijzing naar de geestdriftige praktijken van de stedelijke politie bij het opjagen van Joodse mensen, richting Auschwitz. Met “den Dolf” “gingen de zaken wel sneller vooruit”, bij totale afwezigheid aan democratische controle. Die was “ausradiert”. (http://www.verzet.org/)

Gladde jongen als “Fuhrer” van “A”.

Toen op 1 november ’07 , Allerheiligen,een aantal basisorganisaties mét hun mensen, drugverslaafden, op het De Coninckplein op de Internationale Dag van de Druggebruiker een symbolische actie wilden voeren ter herdenking van de doden die vielen en vallen door een ontbrekend beleid, werd deze zeer beperkte actie door Janssens verboden.

Dat op simpel verzoek van een extreem rechts nep “buurtcomité” (De Bilzen) waar de crimineel (één jaar effectief voor o.a. zwaar geweld) , ex politie commissaries en VB gemeenteraadslid Bart Debie een paar weken geleden op de koffie ging voor een toespraak over “veiligheid”. Tot die symbolische actie rond drugs en gezondheidszorg was opgeroepen door ondermeer Free Clinic, met haar dokters en verpleegkundigen. Door het Daklozen Aktie Komitee (DAK), al twaalf jaar onmisbaar in die sector van de hulpverlening. Ondanks bedreigingen vanwege de flikken ging deze actie wél rustig door. Een week later kreeg het DAK een GAS boete van 80 euro in de bus wegens het niet naleven van een …”samenscholingsverbod” door veertig mensen en een paar straathonden. Het DAK voert nu een principieel gerechtelijk proces tegen Janssens en zijn schepencollege. ( http://www.daklozenaktiekomitee.be/  ).Een week na Allerheiligen kreeg het VB, aangevuld door Blood and Honour figuren wél de toelating om in Antwerpen Noord voor een Moskee te trachten rellen uit te lokken in deze multiculturele wijk. Dit type “beleid” draagt de stempel Janssens.

Janssens gedraagt zich als een gladde jongen, maar heeft de inborst van een Fuhrer die geen tegenspraak duldt. Het hele stedelijk beleid is hiervan doordrongen. Het woordje “regisseren” komt duizenden keren voor in alle mogelijke teksten van stedelijke diensten. “Regisseren”, ofwel elk kritisch basisinitiatief in de kiem smoren. Soms lukt dat niet en dan worden de grote middelen ingezet. De flikken worden ingeschakeld of men gaat “administratief” tewerk. Ook dat principe kennen we uit de geschiedenis van zestig jaar geleden…

De “dingen” van Janssens.

Het “Platform voor Antwerpse Sociale Huurders” (PASH) moest een paradepaardje zijn. Het stadsbestuur zei: “PASH wil zich profileren als een onafhankelijke organisatie (…) Het ultieme doel is een vzw, die volledig autonoom werkt”. “Autonoom” is in Antwerpen een rekbaar begrip. De haven was een bedrijf van openbaar nut. Deze hele haven werd weggeven, geprivatiseerd en heet nu het “Autonoom Havenbedrijf” waarvan de winsten in de zakken van de privé aandeelhouders verdwijnen. Hoe “autonoom” zou het PASH kunnen worden? Er werd een ondersteuningscel met een drietal mensen in loondienst geïnstalleerd. Ze deden goed werk. Té goed. Zopas werden ze alledrie op straat gezet. Eén wegens “onbekwaamheid”, terwijl de huurders zeer goed met haar samenwerkten en haar nu steunen. Dat “ultieme doel” is vakkundig vermoord. Autonoom,ja. Zolang men naar de pijpen danst van het beleid van Janssens en C°. ( http://www.antwerpen.pvda.be/ )

Er bestaan talloze voorbeelden van de tactiek waarmee de burgemeester en zijn omgeving het stadspersoneel en “wakkere burgers” in een wurggreep trachten te houden. Met zijn uitspraak over de betekenis van de gemeenteraad, geciteerd in Het Nieuwsblad, maakt hij duidelijk dat het om veel meer dan incidenten en tactiek gaat. Het gaat om een fundamentele ondemocratische opvatting en strategie die ideologisch naadloos aansluit bij extreem rechts. Hij wil “dingen bereiken” en democratische structuren hinderen hem daarbij. Welke “dingen” dat zijn, moet iedere Antwerpenaar die nog wakker is stilaan doorhebben. Ze staan in het onleesbare, in stadhuis jargon gedrenkte glossy boekje “Het beste moet nog komen…” Tja,… Wie doorheen dit reclamepraatje kijkt, beseft wàt er nog moet komen.

Eén van die “dingen” is nu glashelder: de afbraak van wat nog rest aan beslissingsmacht en controle van verkozen en andere structuren en van Antwerpen een “propere stad” maken waar alleen hygiënische eenheidsworst gevreten mag worden. “Propere” stad, “hygiënische” wijken…Zelfs de heroïsche strijd tegen “de hondendrol” doet me aan, hoe het te zeggen…, “dingen” denken. Razias tegen “vreemden” en zo. Psychiatrische patiënten zoals drugverslaafden vormen door hun verschijning alleen al “overlast”. Eens iets als “overlast” bestempeld wordt, via gemeentelijke reglementering, kan dat probleemloos opgestookt worden, en zo van die “dingen” waar helemaal geen democratische controle nodig is. Zo kan “het sneller vooruitgaan”. De Furher waakt wel.

Democraat,let op je zaak!

Overdrijven we? Neen, we staan niet op de drempel van een neonazi staat onder leiding van Patrick & Filip. Al komt de gewapende en racistische jacht op mensen zonder papieren om hen het land uit te gooiën, wat voor hen levensgevaarlijk is, al dicht in de buurt van woorden als “Ausrotten” en “Ausradieren”.

(http://www.indymedia.be/nl/node/25108 ). Het blijft nuttig de geleidelijke afbraak van democratische verworvenheden in het verleden te vergelijken met de huidige aantasting van die waarden, gedompeld in de sfeer van de “strijd tegen het terrorisme”. Door Busch en zijn neocons “uitgevonden”, net als het hoofddoekjesverbod te Antwerpen. Er komt een zware financiële en economische crisis aan. Het is het moment voor “sterke mannen”. Janssens tracht die rol op lokaal niveau te spelen. Met de glimlach van de ideale schoonzoon. De “Patrick” gijzelt de eigen partij, die niet weet hoe van hem af te geraken. Janssens en C° hebben geen behoefte aan verkozen raden en een mondige bevolking. Ze beslissen in “de salons” als heren en dames van stand. Patrick & Filip op de canapé, naast havenbazen en projectontwikkelaars. Het volk moet wel zijn plaats kennen. Vooral zij die door het volk verkozen zijn in de gemeenteraad en in de districtsraden.

Democraat, leer uit de geschiedenis hoe het van “kleine” woorden tot “grote” daden kwam. Allerlei “dingen” zonder remmingen werden uitgevoerd. Democraat, let op je zaak! Hou dus die “rat” Janssens goed in de mot.

Koen Calliauw.

Advertenties


No Responses Yet to “De bijzondere “visie” van Patrick Janssens (sp.a) op democratie”

  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: