Debie: “Nacht van de lange messen…”

07Feb08

De zware veroordeling van de Antwerpse ex-politiecommissaris, Vlaams Belang kopstuk en gewoontecrimineel Bart Debie deint zoals verwacht uit. Burgemeester Patrick Janssens (SP.a) werpt zich in de strijd. De tweede in rang bij het corps, hoofdcommissaris Serge Muyters, wordt openlijk van betrokkenheid bij de misdaden van zijn toenmalige ondergeschikte Debie, vernoemd.

collage1.jpg

”De Serge” voor de vrienden, speelde een hoofdrol in de TV soap “Het leven zoals het is” (VRT) en werd ongemeen populair. Hij oute zich als homo, trouwde met een collega die bij de recherche werkt en speelde ook een hoofdrol in de politieoorlog die tot de val van corpschef Luc Lamine leidde. ( Toen we hem in het openbaar vroegen waarom hij als homo, die de moed heeft zich te outen, achter andere minderheden zoals prostituees jaagt ,bleef het stil…).Lamine werd later van elke blaam gezuiverd. Muyters was bekend als de grote tegenstrever van Lamine, in de politie oorlog. Janssens zijn frank valt zogezegd nu, bij ons gebeurde dat reeds lang geleden, vele keren en we bleven op die nagel kloppen terwijl de media en het stadsbestuur de andere kant opkeken. Uiteraard sleepten nog Debie noch Muyters mij voor de rechter wegens “laster en eerroof”. (http://www.indymedia.be/nl/node/23512 van 04/09/07).De gewelddadige “verduisteraar” Debie “werkte” niet in het luchtledige. Hij werd overduidelijk beschermd, als “mol” van extreem rechts. Al ontkende hij dat toen hij nog in dienst was. (http://www.indymedia.be/nl/node/25784 van 01/02/08 ).

Met de stormram

Serge Muyters – de “superflik”, “Directeur Operaties”, de man van de actie – werd zowel tijdens het Correctioneel proces als voor het Hof van Beroep herhaaldelijk vernoemd als degene die Debie beschermde. Dat blijkt ook uit het arrest. (http://www.nieuwsblad.be/extra/arrest_debie_new.pdf. ). Janssens las dit arrest eens goed en viel van zijn stoel. Het bloed druipt er dan ook af. Daar hadden Janssens en zijn voorganger Leona Detiége zogezegd geen weet van…

De burgemeester: “ Waar de politie verdachten mishandelt, bewijsmateriaal vervalst, in beslag genomen goederen ontvreemdt en onwettige huiszoekingen verricht, is ze zelf de grootste bedreiging voor de rechtsstaat en voor de democratie”. Bravo, Janssens. Zij het rijkelijk laat, opportunistisch en niet in lijn met je dagelijks gevoerde politiek, die het VB programma in “light” versie uitvoert. Zie het hoofddoekenverbod. Afwachten of de burgemeester nu ook “zijn” politie de opdracht zal geven te stoppen met het vervolgen van mensen die op de openbare weg hun opvattingen verkondigen en hij de brutale jacht op illegalen stopzet. “Onderknuppel” Bart Debie en zijn baas Dewinter dienden klacht in tegen Janssens wegens “laster en eerroof”. Zij alléén hebben het monopolie op vrije meningsuiting, weet je.

“Bartje Penalty” heeft zo zijn eigen filosofie. Op zijn site zegt hij: “Ja, ik gebruikte een stormram om in bepaalde gevallen een deur te openen. En gebruik dat nu eenmaal ingeburgerd is bij speciale eenheden”. Hij vergeet er wel bij te zeggen dat het “openen” van die deur zonder huiszoekingsbevel gebeurde, wat voor hem ook “ingeburgerd” schijnt.

Hoofdcommissaris Serge Muyters wordt nu rechtstreeks bedreigd in een Antwerpse versie van de “Nacht van de lange messen”. In 1934 werd de SA top op bevel van Hitler uitgemoord. De SA werd een bedreiging voor de SS. De openlijke homo seksuele praktijken van een aantal SA ers werd als alibi gebruikt… (http://www.verzet.org/content/view/409/31/1/7 ). Het was – lang nadat wij dit bleven aanklagen op Indymedia – Lex Moolenaar van Gazet van Antwerpen die op 1/02/08 in een Standpunt schreef: “ Na dit arrest kan burgemeester Janssens moeilijk anders dan een tuchtprocedure tegen Muyters inleiden”. Dat lijkt ook te gebeuren. Nu Lamine in ere hersteld werd en Debie veroordeeld, voltrekt die “Nacht van…” zich.

Muyters zoekt al lang een ontsnappingsroute. Zo stelde hij zich kandidaat als verbindingsofficier in het idyllische Thailand. Vruchteloos. Hij zal in Antwerpen de gifbeker moeten ledigen. “De Morgen” titelde: “De al dan niet elegante uittocht van commissaris Muyters…”. Dat Muyters gesanctioneerd zal worden is duidelijk, hoe en wat nog niet. “De Serge” krijgt steun, van Debie. Of Muyters daar nu zo blij mee zal zijn, is de vraag. Debie op zijn onovertroffen site: “ Aanhoudend zit Janssens aan de poot van Muyters’ stoel te zagen. Hij wordt zogezegd aangezien als de oorzaak van het bekend worden van de VISA-crisis. ( Waarin hoge stadsambtenaren zwaar veroordeeld werden wegens financiële corruptie. Red.) En dat kwam vooral Janssens en zijn partijtje goed uit (http://www.indymedia.be/nl/node/25763).

Wraak !

Debie: “Wraak diende er hoe dan ook te komen. (…) De cirkel is rond. Ik ging er aan omdat ik in de ogen van sommigen een “poulain” van Muyters was. Muyters lag aan de basis van de VISA-crisis. En nu wordt het arrest Debie misbruikt om Muyters terug te pakken…”. Zielige Muyters…

Maar,hallo…Even bij de les blijven. Debie werd niet veroordeeld omdat hij als jeugdig knaapje in het “bordeel” dat hun commissariaat was het vriendje van Muyters was/is. Hij kreeg celstraf als zware crimineel. Het arrest wordt niet “misbruikt” tegen Muyters, bewezen is dat Muyters betrokken, zoniet medeplichtig is. Het Vlaams Belang is volop en professioneel mist aan het spuiën. En het VB tracht Muyters opzichtig mee “in het bad” te trekken. Wordt ook Muyters in de extreem rechtse politiek gelanceerd ? Naast Debie ? De Antwerpse politie oorlog is ondertussen terug van nooit weg geweest.

De cirkel is hoegenaamd niet rond. Niet alleen een aantal politie officieren pisten naast de pot, ook het toenmalige stadsbestuur én het huidige is medeplichtig. Dat bestuur gebruikte een Muyters, een Debie, Debie zijn voetvolk en op de achtergrond zat en zit de échte (beton)maffia te lachen. Vergeten we effe niet dat ook een politiek dubieuze figuur als Patsy Sörensen van “Payoke” mee aan de basis lag van een bewust opgeklopte hysterie rond “de Albanese maffia” die iedereen en speciaal haar en haar gezin zou bedreigen. Ze betrok in haar lucratieve show zelfs Koning Boudewijn. Ze reed rond, beschermd door twee body gards van de staatsveiligheid. Ik mocht, als toenmalig lid van de beheerraad van “Payoke”, al eens meerijden…Veilig, dat wel. Ze manipuleerde zichzelf in het Europees Parlement (Agalev), waar ze vooral onzichtbaar bleef, zoals ze ook als Antwerpse Schepen doofstom was. De Beweging voor Sociale Vernieuwing (BSV) die even een succesvolle linkse samenwerking was, kwam in haar handen en die van een beperkt maar hondstrouw groepje volgelingen. Op haar initiatief ging dat restant van de BSV een bondgenootschap aan met de steenrijke Roland Duchâtelet van “Vivant” en eigenaar van de voetbalploeg “STVV” (St.Truiden). Tel uit je winst… Sörensen maakte burgemeester Leona Detiége (SP.a) wijs dat er groot gevaar dreigde. “Red Allert !” heette een door de SP.a gesteunde buurtcomité in de wijk met de rode lichtjes, het Schipperskwartier. Een comiteetje dat niet door had dat “het gevaar” een politie uniform droeg.

Sörensen, die zogenaamd “de vrouwen” wil beschermen, maakte gewild of ongewild – redelijk onnozel als ze ook is – deel uit van een “beweging” die onder het mom van het “zuiveren van de straten” van allerlei ongedierte, de weg vrijmaakte en vrijmaakt voor het zeer grote geld, van hardwerkende Vlaamse ondernemers. De heroïsche strijd tegen de Albanese maffia. (Die onbestaande was als wetenschappelijk gedefinieerde maffia. Georganiseerde misdaad was en is er wel, bijvoorbeeld in “de Diamant”, waar wel sprake is van een echte maffia). Heren van stand, zoals een Duchâtelet, die nu bij Open VLD zit. Gasten met een “ruime visie” op stedenbouw en “herwaardering” van wijken. Dit hele “ brede front ” verjoeg armen, prostituees, gewone mensen die al generaties in hun wijken woonden. De “bruisende stad”, het zeer grote geld van Patrick Janssens was op komst en de politie was bruikbaar om het gespuis kordaat op te jagen. Dat het er in het heetst van de strijd al eens té geestdriftig aan toe ging, wisten toenmalig burgemeester Leona Detiége en anderen op het “Schoon verdiep” zeer goed. De meeste “feiten” gebeurden tijdens de periode Detiége. Maar er werd victorie gekraaid, onze superflikken haalden de gezagsgetrouwe media voluit. “De politiek” zag dat het goed was.

Zeer bijzonder was de “opkuis” van een van de alleroudste prostitutiestraten, met de toepasselijke naam de Oudemanssatraat, in het Schipperskwartier. Razzia na razzia volgden elkaar ’s nachts op. Met overvalwagens, honden, zwaargewapend, racistisch en brutaal werden de illegale meisjes afgevoerd naar cellen tot buiten de stad, een paar uur vastgehouden en meestal losgelaten zonder gevolg omdat er geen plaats was in de asielcentra. Zuivere intimidatie tegen vooral café “Het Keteltje”, géén bordeel maar een ontmoetingsplek van Afrikaanse vrouwen. Het waren triomfantelijke uren voor de flikken. Het “échte” werk, waar ik ’s nachts dikwijls bij stond. De Oudemansstraat werd tot een ruïne herschapen. Slechts drie overblijvende straten werden “gedoogd”. (http://eilandje.net/nieuwsblad/Antwerpen.htm – “Antwerpen halveert hoerenbuurt” ). Vermits er nu veel minder ramen zijn, speelt de vrije markt en stegen de prijzen “per shift” enorm. Trouwens, de Stad int al sinds mensenheugenis belasting op de ramen en is dus de grootste pooier.

Broers onder elkaar…

Zuig ik dat allemaal uit mijn linkse duim ? Ik heb een ijzersterke bron die boven alle verdenking staat: Bart Debie. Op zijn site schrijft hij (31/01/08) : “Bepaalde wijken moesten en zouden opgekuist worden, want grote investeerders stonden klaar om ze te doen heropleven. De politiek oefende druk uit”. Met dat “heropleven” wordt uiteraard bedoeld het zeer winstgevend bouwrijp maken voor de projectontwikkelaars van begeerde grond, waar eerst “het uitschot” verdreven werd en waar op nu onbetaalbare appartementen verrezen. Mensen met een laag inkomen – en dat zijn de meeste – kunnen de pot op.(http://www.basta-online.be) Deze politiek is die van de volledige bestuursmeerderheid. Zowel onder Detiége als Janssens, met de superschepen Van Campenhout ( Open VLD) als “buddy”. De stad Antwerpen “regisseert” de buurtcomités zo strak, dat de mensen gemuilkorfd worden. Een zogenaamd buurtcomité als “De Bilzen”, wijk De Conickplein, dat onlangs nog Bart Debie als spreker uitnodigde, heeft carte blanche van de burgemeester, zijn deur staat voor hen altijd open, ook al is het duidelijk een door het VB geïnfiltreerde “witte” club in een multiculturele wijk. Deze buurt is de lievelingsplek van Debie om er met zijn hooligans de Afrikaanse mensen te komen provoceren.

En ik heb nog een leuke bron. De broer van Serge Muyters. Deze Philippe zocht het elders, zonder uniform. Philippe Muyters is ook een soort “Directeur Operaties” en maakt een denderende carriere als Gedelegeerd Bestuurder van het “Voka – Vlaams Economisch Verbond”. De organisatie van de grote patroons en van de heren/dames die wel eens een gokje op de beurs wagen of een lapje grond met megawinst verlappen, net nadat de buurt “gezuiverd” is van het “uitschot”, het levenswerk van Debie en medestrijder Muyters. Dat deze Philippe en “de Serge” elkaar tijdens familiefeestjes één en ander te vertellen hebben, is te verwachten. Wie Philippe Muyters in actie wil zien (vidio) gaat naar http://www.voka.be/startpagina/media/voorscherm/Pages/default.aspx en klikt via “Vokascherm” links, op “Opleidingssteun voor grote ondernemingen”. Een hardwerkende Vlaming ten voeten uit.

Staar je niet blind op de al bij al marginale neo-nazi Bart Debie. Fascisten en criminelen zijn lotsverbonden. Ze vormen de knokploegen van het grote geld. De “Sturmabteilung”, de SA van weleer. Even snel door de heren achter de schermen,in maatpak, bij het grof vuil gezet, als ze ooit als helden ingehaald werden. Opgeruimd staat netjes, eens het vuile werk verricht. Dat ondervonden in 1934 ook SA-Füher Ernst Röhm en zijn voetvolk. Wellicht zullen, naast Dewinter, ook de betonboeren een aalmoesje storten op zijn gevangenisrekening. En weten Debie en zijn vriendje Muyters net voldoende om ook van uit de politieke wereld een habbekrats los te krijgen. In de salons van de exclusieve privé clubs heeft geld geen kleur. Zeker niet het rood van het bloed van de Turken, dat Debie vergoot terwijl Muyters even niet thuis was.

Deze soap “Het leven zoals het is”, krijgt nog vele afleveringen.

Koen Calliauw, 06-02-2008

Advertenties


No Responses Yet to “Debie: “Nacht van de lange messen…””

  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: