“GAS” tegen Freedom of Speach

07Dec07

Na “Antwerpse agenten “racistische nietsnutten” ,werd een vervolg beloofd.(Lees dat eerste artikel van 4/12/07 op deze site). Hier is het. De ex-dokwerker Frank Hosteaux die in de media terecht over deze op “illegalen” jagende “nietsnutten” gebeten is, is Gemeenteraadslid voor de SP.a en maakt deel uit van het iets meer linkse SP.a Rood. “Het Laatste Nieuws” (4/12/07) vroeg hem of zijn aanval op Burgemeester en partijgenoot Patrick Janssens, verantwoordelijk voor de politie, in zijn partij geslikt zou worden. Hosteaux: “Ik veeg daar mijn gat aan. Ik vertegenwoordig de Antwerpse bevolking, niet de mannen in kostuum en dassen. Ik zeg gewoon de waarheid. Dat mag toch, of niet?”. Zo horen we het graag…

vrede-haat.jpg

“De waarheid ‘mogen’ zeggen” is echter nog zo simpel niet in Antwerpen. Vooreerst niet bij      ( www.sp-a-rood.be ). De voorman van deze groep, Erik De Bruyn, was een kwaaie klant in de strijd om het voorzitterschap van de SP.a. De Mechelse Caroline Genez – kandidaat van het partij “establishment” – won weinig glorieus de lotto. Getuigt het van kwaadaardigheid ons af te vragen waarom er op de site van SP.a Rood geen letter staat over de storm die hun Gemeenteraadslid Hosteaux nu te verwerken krijgt?. Wie veegt “zijn gat” aan wat bij de Antwerpse SP.a ?. En bij SP.a Rood ? Of bij Hosteaux ?

“De waarheid ‘mogen’ zeggen”…Burgemeester Janssens en zijn politiecorps hebben daar hun ideetjes over. Wie zich niet laat “regisseren “of “dresseren” door de Stedelijke overheid, mag zijn/haar bek houden. Wie desondanks toch zijn/haar mening verspreidt, krijgt de “GAS” over zich heen. “GAS” staat voor “Gemeentelijke Administratieve Sancties”. Een gevaarlijk mengsel. En niet alleen in Antwerpen. Daar over dadelijk.

“Extremisten – Terroristen”

In de door Busch ingezette hysterische en tot mislukken gedoemde “oorlog tegen het terrorisme” nam ook België maatregelen die “Big Brother” alle mogelijkheden geeft om democratische, oppositionele mensen en groepen te controleren. Door de PVDA (www.pvda.be) werd de brochure “Hoe scheef staat onze rechtsstaat ?” uitgegeven. Van de hand van Raf Jespers en Axel Bernard, advocaten van “Progress Lawyers Network”.(www.progresslaw.net ). Zij wijzen op de vervolging van Greanpeace na een ludieke actie bij Electrabel. Andersglobalisten die aangeklaagd worden als “criminele organisatie”. Vakbond militanten die veroordeeld zijn wegens een vreedzame actie in een super markt. Telefoon en mail verkeer dat onderschept wordt. Wetten die opsporingsdiensten carte blanche geven. “Indymedia” gaf meer van dergelijke feiten.

Enkele jaren geleden werd van uit de cel terrorisme van de Antwerpse federale politie naar de media een zwarte lijst “gelekt” met als titel: “Extremisten – Terroristen”. Er staan 172 organisaties en 116 personen op, waarbij ondergetekende. Tot zijn verbazing is deze “terrorist” in het bezit van een maagdelijk wit strafregister. Des te “verdachter”…

De “Gemeentelijke Administratieve Sancties” (“GAS”) passen in dit plaatje, waarbij de democratische rechten langzaam aan gewurgd worden. De bevolking slikt, zwijgt en stemt toe. Tot ook bij haar de klop op de deur volgt.

Op “Allerheiligen”, 1 november, was het de jaarlijkse “Internationale Dag van de Druggebruikers”. Een dertigtal gebruikers en mensen van hulp organisaties hielden een symbolische actie op het De Coninckplein. Deze was  echter nadrukkelijk verboden !. Door Burgemeester Janssens en zijn politie van zone City, die Hosteaux terecht “racistische nietsnutten” noemt. (Lees op deze site het artikel “Allerheiligen & Drugs” van 2/11/07). Alhoewel hoofdcommissaris Serge Muyters “bevel” gaf om iedereen te arresteren, ging de informatieve actie rond gezondheidszorg en rechten wél door en kwam ze in de media. Het “gezag” van deze hoofdcommissaris binnen zijn eigen corps is ook niet meer je dàt…De zonnige namiddag eindigde met broodjes en frisdrank in de beste stemming. Er was niet het minste incident. No problem? Vergeet het…

Samenscholingsverbod !

Een verbod tegen vrije meningsuiting genegeerd door 30 man en een paar straathonden op een plein waar plaats is voor 1.000 ? Dat konden Janssens en C° niet over zich heen laten gaan. De organisatoren, waarbij de vrijwilligers van het “Daklozen Aktie Komitee” (DAK) en de professionelen van “Free Clinic”, kregen een “GAS” boete van 80€ in de bus wegens het niet naleven van een… “samenscholingsverbod” !. De initiatiefnemers zullen niet 1€ betalen en zijn een juridische procedure gestart tegen de Stad. Met de steun van “Progress Lawyers Network”. Ze nemen de handschoen op. Het gaat niet in de eerste plaats om die 80€, maar om een zuiver politiek principe. Van deze “GAS” – die “overlast en kleine criminaliteit” zou moeten aanpakken – wordt zoals verwacht meer en meer gebruik gemaakt om democratische rechten te smoren. Zoals het “Freedom of Speach”. Het linkse oppositionele front “Basta !” vecht al jaren tegen allerlei dubieuze stedelijke maatregelen, zoals het straatverbod en de beruchte “deur-aan-deur-controles” in arme wijken.(www.basta-online.be ).

Mieke Van den Broeck van de “Liga”, naar aanleiding van de krakers betoging in Leuven: “De beste vorm van politieke vernieuwing is het ruimte geven aan sociale bewegingen om te functioneren. Regelmatig worden pogingen ondernomen om sociale bewegingen te criminaliseren en te intimideren en beperken gerechtelijke vervolgingen de ruimte voor sociale actie in”. Dat is wat Burgemeester Patrick Janssens (SP.a) in Antwerpen bewust doet tegen hem niet welgevallige burger initiatieven op het openbaar domein. Nazi’s horen daar niet bij. Zie verder…

In de Belgische grondwet ,in art. 19 en 26, is de “vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten” vastgelegd. Zélf als deze racistisch van aard of “opruiënd” is, wat de “Liga voor Mensenrechten” (www.mensenrechten.be ) de huidige anti racisme wetgeving doet betwisten.. De grondwet geeft de garantie dat “de Belgen het recht hebben vreedzaam en ongewapend te vergaderen”. Behalve dus voor de “socialist” Patrick Janssens die een totaal vreedzame en niet hinderlijke symbolische actie verbood. En de actievoerders met een “GAS” bedreigd.

Deze “GAS” werd ook gebruikt tegen een betoging van krakers op 22 juni ’07 in Leuven. Er werden tientallen mensen opgepakt en beboet,die niets met de betoging te maken hadden. De “Liga” zegt hierover:”Er moet voorzichtig omgesprongen worden tussen veiligheid en het recht op vrije meningsuiting en vergadering”. In Antwerpen is het Stadsbestuur alleen “voorzichtig” als het om extreem rechts gaat !. Terwijl een dertigtal druggebruikers en hulpverleners op “Allerheiligen” een brutaal verbod kregen, konden een week later, op 8 november, 4O herrieschoppers van het Vlaams Belang, Voorpost en nazi’s een toegelaten (!)  provocatie organiseren voor een Moskee in de Van Kerckhovenstraat. Dat het niet tot het voorspelde bloedvergieten kwam was te danken aan de discipline van de 300 tegen betogers, vooral Moslim jongeren. Ken je vrienden, zegt Burgemeester Janssens.

“Overlast” als containerbegrip.

De “GAS” zou gebruikt worden tegen “ordeverstoring en openbare overlast”. Vermits “openbare overlast” nergens gedefinieerd wordt, doet iedere gemeente er haar goesting mee. De “Liga voor Mensenrechten”: “ Overlast is een “containerbegrip” dat alles kan bevatten”. Totale willekeur. Wie mag zo’n “GAS” uitschrijven? Politie en hulpagenten. En “bepaalde ambtenaren” met minimum een diploma lager secundair. Het is nog niet zo lang geleden dat men politie agent kon worden en hoog stijgen in de hiërarchie met een diploma lager onderwijs. Deze “bepaalde ambtenaren” volgen een oppervlakkige spoedcursus en worden losgelaten  op “het plebs” en al wat naar “overlast” ruikt. Er worden kwistig boetes uitgedeeld die de meeste mensen geïntimideerd betalen. Wie dat niet doet wordt door de deurwaarder bezocht of wacht een lange tocht. Ik werd met een “GAS” van 100 € beboet omdat mijn vuilniszak op het verkeerde moment op verkeerde plaats zou buiten gestaan hebben. Alleen komt de vuilniskar al jaren op dat moment en op die plaats langs en kon ik dat bewijzen. Na een hilarische strijd van een jaar,waar tenslotte het voltallige Antwerpse Schepencollege bij betrokken raakte, kreeg ik gratie van de Stedelijke uitzonderingsrechtbank. Dat heeft de Stad aan lonen en administratieve kosten méér dan 100 € gekost. Mij 0 €. Niet iedereen is echter zo assertief om het Schoon verdiep voor schut te zetten.

Daar gaat het om, een uitzonderingsrechtbank die de scheiding der machten als democratisch rechtprincipe verwerpt. Zowel de verbaliserende ambtenaar, de openbare aanklager, de rechter en de burgerlijke partij hebben dezelfde naam: de Stad of de Gemeente. Deze “GAS” bestaan  in geheel België en geven de Stedelijke en Gemeentelijke overheden de kans het Strafwetboek te verkrachten. Beroep aantekenen bij de Burgerlijke Rechtbank is duur en omslachtig. Dus betaald de burger, angstig en tegen heug en meug.

“Overlast” is een “containerbegrip” zegt de “Liga”. “GAS” kunnen en worden gebruikt tegen nachtlawaai, wildplassen én de organisatie van de vrije meningsuiting. Wat startte als een mobilisatie tegen de hondendrol is bewust de richting uitgestuurd van censuur en onderdrukking van alles wat niet past binnen “de normen en waarden” van het type Patrick Janssens, een objectieve bondgenoot van extreem rechts. Hij wéét dat, hij zégt dat en is trots op zijn uitvoering van het VB programma, als “tactiek” om stemmen te winnen. En deze opportunistische populist gelukt er nog in ook. Ten nadele van wat ooit de militante basis vormde van de socialistische beweging, die hij zo wat uitroeide. De werkers, zelfbewuste vrouwen, ouderen, werklozen,de armen, de tot verzet bereid zijnde jongeren en allen die door de op carriére beluste “kaviaar socialisten” geminacht worden, zoals de ex dokwerker en gemeenteraadslid Frank Hosteaux. Die “gebruikt” werd in de kiescampagne en nu tegen de broek van zijn “weldoener” durft te pissen.

Men wil de oppositie van links de mond snoeren, criminaliseren. De “GAS” zijn hier bij een handig en verdoken wapen. De mensen die na hun door de Stad verboden “Allerheiligen” actie op het De Coninckplein wegens het niet naleven van een “samenscholingsverbod” en wegens“overlast” vervolgd worden zullen tot het bot gaan. Dat wil zeggen, desnoods tot de Raad van State. Ze maken deze principiële, politiek-juridische affaire nu breed bekend en gebruiken ook de ruimte die hen het best ligt: de straat, onze straat!

“Not in my backyard !”

Van “straat” gesproken. Daklozen zijn straatbewoners. Velen zijn “ambtelijk geschrapt”, uit de bevolkingsregisters gewist. Officieel bestaan ze amper. Uitkeringen en briefwisseling bereiken hen niet. Om daar aan een oplossing te geven bestaat de wet op het “Referentieadres”. Een administratief adres bij een OCMW of bij een rechtspersoon. Alleen, sommige gemeenten, waarbij Antwerpen, weigeren om onwettelijke en willekeurige redenen zo’n adres aan bepaalde daklozen en ex gevangenen. De bekende Anja Hermans (Ga op deze site via ‘zoek’ Hermans Anja,naar “Van terrorist tot opvoedster”, e.a.) is na vier jaar cel een jaar vrij én dakloos. Het lot van heel wat ex-gevangenen die men blijft criminaliseren. Anja wil een referentieadres bij mij. Dat wordt geweigerd door de Antwerpse Burgerlijke Stand. Daarom voeren we met het “DAK” een proces tegen de Stad, dat belangrijk is als “Jurisprudentie” voor geheel België. Volgende week is het zover.

Lees weldra: “Referentieadres ? Not in my backyard !”.].

Koen Calliauw.

Advertenties


No Responses Yet to ““GAS” tegen Freedom of Speach”

  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: