Archeologie in Antwerpse Districtsraad

26Jun07

Het jonge Districtsraadslid van Groen!,Jan Heynen,verdedigde dinsdagavond 26 juni met verve een door zijn twee mans fractie ingediend Advies over een “bouwproject in een archeologisch interessant gebied”,namelijk op de grond van “Het Badhuis” aan de Burchtgracht. Dit Advies aan het Schepencollege kwam tot stand door de samenwerking van de “krakers” van dit “Badhuis”,de bouwhistorica Petra Maclot en haar achterban,het DAK,buurtbewoners,Groen! en de PVDA. Hun tegenstrevers zijn projectontwikkelaars en de stedelijke bestuursmeerderheid,meer in het bijzonder Schepen Ludo Van Campenhout (Open VLD).

Van Campenhout voelt nattigheid. Nadat hij in een gemeenteraadscommissie Erwin Pairon (Groen!) trachtte wijs te maken dat er goede afspraken bestaan tussen de bouwheer en de stedelijke archeologen,wisten wij “uit goede bron” dat dit flauwekul is. Er stond en staat tot hiertoe geen jota op papier en aan mondelinge afspraakjes heeft niemand iets,zeker niet in de wereld van het grote geld. Het DAK (“Daklozen Aktie Komitee”) en Petra Maclot lieten dat dan ook aan de media weten,die “de Ludo” aan de tand voelden. De Schepen kon niet anders dan dinsdagavond,vlak voor de Districtsraad,aan ATV verklaren dat wanneer de afspraken met de “NV Blijweert”,de bouwheer,niet gerespecteerd werden hij “het af te breken pand zou laten verzegelen!”. Straffe taal voor iemand die een week vroeger nog minzaam zei dat alles in orde was.

Het Advies aan het Schepencollege van aanstaande vrijdag werd door de Districtsraad praktisch unaniem goedgekeurd. Een voorzichtig “hoera!” dus. Want het Schepencollege heeft de arrogante gewoonte om adviezen van uit de Districten die haar niet aanstaan,naast zich neer te leggen. Wel een volmondig “hoera!” omdat hier vanuit de basis een samenwerking gevormd wordt waaraan ook Groen! en de PVDA deelnemen. Ook de SP.a fractie in de raad was duidelijk pro de standpunten van dit front. VLD,CD&V en zelfs het VB konden niet achterblijven tijdens de stemming,na enig gemor in hun tussenkomsten. Uiteindelijk stemde de VLD fractie voor een advies,dat haar Schepen,Van Campenhout,bekritiseerd…Het belangrijkste is echter dat de tactiek van “straat-raad-straat” hier opnieuw vruchten droeg.

Zal Van Campenhout het sein op groen zetten voor de afbraak van “Het Badhuis” mét op papier staande afspraken inzake financiering,tijd en andere voorwaarden voor een grondig wetenschappelijk onderzoek van de site? Eerst zien en dan geloven. Het Schepencollege van vrijdag aanstaande (29 juni) is hierin belangrijk. Benieuwd of anders de boel “verzegeld” wordt… Wanneer we weten hoe de familie Blijweert tien jaar geleden betrokken was bij het “milieu boxen schandaal” (en meerdere onfrisse zaakjes) past wel enige argwaan… (Lees de site van GvA waarnaar we hieronder verwijzen).

De Antwerpse Districtsraad “adviseert het college van burgemeester en schepenen een overleg te organiseren m.b.t

archeologisch onderzoek voor het bouwproject in de Burchtgracht 14,tussen de stedelijke diensten en de initiatiefnemer (de “NV Blijweert”) om te komen tot afspraken m.b.t. financiering van dit onderzoek en de planning in de tijd”. Dit werd goedgekeurd na een “argumentatie” die beantwoord aan die van de actievoerders.

Toen Jan Heynen van Groen! tijdens de discussie voorstelde om niet alleen Burchtgracht 14 in het advies op te nemen,maar de gehele site tot aan de Scheldekaaien, ontstond een komma neukerig conflict met de voorzitster,omdat dit aangepaste voorstel ten laatste “één minuut” voor de zitting moest ingediend zijn. Tijdens mijn twaalf jarige “dienst” in deze Raad werden tijdens de zitting zélf wél massa’s wijzigingen – mondeling zelfs – aanvaard…

Tijdens deze raadszitting waren een twaalftal actievoerder aanwezig. Er werden op enkele dagen tijd 5OO handtekeningen opgehaald van bewoners rond de Veemarkt die hen steunen. We zijn hier zeker nog niet aan de nieuwe patatten. Het gaat immers niet alleen om het archeologisch belang,maar ook en vooral om het recht op betaalbaar en gezond wonen in een stad die ingenomen wordt door de rijken. Tenslotte leggen we er nog eens de nadruk op dat de stedelijke archeologische dienst en monumentenzorg onderbemand zijn en over te weinig middelen beschikken,wat een ramp betekend voor het noodzakelijke wetenschappelijk onderzoek in een stad met steeds meer bouwputten in belangrijke archeologische gebieden.

Vermits het altijd leuk is om weten wie dergelijke projectontwikkelaars en hun “netwerken” zijn,kijk even op:

http://www.groepblijweert.be en klik op “Badhuis”. Nog interessanter nieuws over deze extreem rechtse familie clan is te vinden op de site http://blog.seniorennet.be/blyweert/archief.php?ID=58  . Wie wil weten wat deze familie “uit het Waasland” te maken heeft met het roemruchte “milieu boxen schandaal” ,tien jaar geleden,gaat naar http://www.gva.be/dossiers/-m/milieubox/dozen.asp . Je zal begrijpen dat de actievoerders niet bepaald veel vertrouwen hebben in dergelijke “hardwerkende Vlamingen”…

Advertenties


No Responses Yet to “Archeologie in Antwerpse Districtsraad”

  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: